Lounais-Hämeen musiikkiopisto

Alueellinen musiikkitoimija

Lounais-Hämeen musiikkiopisto aloitti toimintansa vuonna 1965 Forssan musiikkikouluna. Nykyään opisto on alueellinen toimija, joka huolehtii laadukkaan musiikkikasvatuksen tarjoamisesta maakunnassa yhdessä yhteistyökuntiensa Humppila, Jokioinen, Koski, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä kanssa. Monipuolista soitinopetusta järjestetään pääasiassa Forssassa Kehräämön toimipisteessä ja muutamassa soittimessa myös Somerolla. Alle kouluikäiset lapset voivat osallistua musiikkileikkikoulutoimintaan Forssan lisäksi Humppilassa, Jokioisilla, Koijärvellä, Tammelassa ja Urjalassa.

Lounais-Hämeen musiikkiopisto on valtionapua saava oppilaitos, joka järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Toimintaamme määrittelevät laki (633/1998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta sekä opetushallituksen määräykset opetussuunnitelman perusteiksi. Viimeisin opetushallituksen ohjeistus on vuodelta 2017. Sen mukaan tehtävä opetussuunnitelman uudistustyö on opistossamme ollut käynnissä syksystä 2018 alkaen. Tällä hetkellä vanha (2002) ja uusi, kolmen vuoden siirtymävaiheen aikana muovautuva, opetussuunnitelma ovat käytössä rinnakkain. Elokuussa 2021 astuu voimaan uusi, opetushallituksen ohjeiden mukainen, mutta oppilaitoskohtainen ops.

Musiikkiopistossa toimii myös avoin linja – avoin kaikille. Se on hyvä mahdollisuus sellaisille lapsille ja nuorille, jotka eivät halua opiskella perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti tai jotka sisäänpääsytestin jälkeen ovat jääneet odottamaan vapautuvaa paikkaa. Avoimen musiikkiopiston puolella myös aikuiset voivat aloittaa uuden harrastuksen tai käynnistää keskeytyneen musiikkiharrastuksensa uudelleen.

Helmikuussa 2021 musiikkiopiston perusopetuksessa on läsnä 215 ja avoimessa musiikkiopistossa 46 opiskelijaa. Musiikkileikkikoulun ryhmissä käy 130 ja Karuselli -soitinkokeiluissa 11 lasta. Uuteen Soitinstarttiin on ilmoittautunut seitsemän lasta.

Musiikkiopiston henkilökunta koostuu 11 viranhaltijasta ja 16 tuntiopettajasta. Musiikkiopistolla on apulaisrehtori, jolla on sekä hallinnollisia että opetustehtäviä ja yhteinen rehtori Forssan Lyseon, Forssan kuvataidekoulun ja Wahren-opiston kanssa. Toimistotehtäviä hoitaa toimistosihteeri.

tk 8.2.2021