Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulussamme järjestetään ryhmiä yksivuotiaista eskari-ikäisiin. Muskaritunti on kerran viikossa. Sen pituus vaihtelee lasten iän mukaan 45 minuutista 75 minuuttiin. 1-3 -vuotiaat ovat ryhmässä aikuisen kanssa. 3-vuotias voi olla ryhmässä aikuisen kanssa tai yksin, kun on siihen valmis.

Vauvamuskari, johon voi osallistua jo muutaman kuukauden ikäisenä, ei tänä syksynä ala. Jos vauvamuskariin ilmaantuu tarpeeksi halukkaita, katsotaan, voidaanko se käynnistää kesken lukuvuoden.   

Muskareita järjestetään Forssassa, Koijärvellä, Humppilassa, Jokioisilla, Tammelassa ja Urjalassa. Lapsen voi ilmoittaa toisen kunnan ryhmään, jos omasta kotikunnasta ei löydy sopivaa. Forssassa on useita vaihtoehtoja.

Lapset ilmoitetaan ryhmiin osoitteessa lounais-hame.eepos.fi. Monessa ryhmässä on elokuun alussa vielä tilaa!

Muskariopettajat ilmoittavat ryhmien alkamisesta tekstiviesteillä.

Joissakin muskariryhmissä on vielä tilaa! Ilmoittautuminen niihin tehdään Eepoksessa. Etusivullamme on sininen Eepos-laatikko, jota klikkaamalla pääset eteenpäin. Kirjautumistunnuksia ei tarvita.

Ilmoittautumisia ei vastaanoteta puhelimitse!

Ryhmien aikoihin voi tulla muutoksia tai ryhmä peruuntuu kokonaan, jos lapsia ei ilmoittaudu tarpeeksi.

MUSKARIRYHMIEN AJAT 2022-23

Musiikkileikkikoulun eli musiikin varhaiskasvatuksen opettajina toimivat

Heta-Maija Halme 050 3036 615 (Forssa, Koijärvi, Humppila, Jokioinen ja Urjala)
Jolanta Harstela 040 7632 322 (Forssa, Tammela)

Forssa

Viisivuotiaiden päiväkotimuskari

Forssan kaupungin varhaiskasvatus ja musiikkiopisto järjestävät yhteistyönä v. 2017 syntyneille lapsille ilmaisen päiväkotimuskarin kerran viikossa yhtenä aamupäivänä. Viskarimuskariin ei ilmoittauduta  Eepoksessa.

Forssan opetuspaikka Lankavärjäämö, Wahreninkatu 13

Ryhmät viikonpäivittäin

MAANANTAI

Forssa 2016 synt. ma klo 15.00-16.15, Heta-Maija
Musiikkileikkikoulun opettaja hakee lapset Axelin eskarista. Muskarin päätyttyä klo 16.15 vanhemmat hakevat lapset muskarilta kotiin, he eivät palaa enää päivähoitoon.

Forssa 2019 synt. ilman vanhempaa/vanh. kanssa, ma klo 16.30–17.15, Heta-Maija
Aloitamme ryhmän niin, että vanhempi on mukana tunnilla. Pyrimme siihen, että vanhemmat jäävät jossakin vaiheessa pois tunnilta. Toimimme kuitenkin tilanteen mukaan.

Forssa 2018-2016 synt. ma klo 17.15-18.30, Heta-Maija
Tähän ryhmään voivat ilmoittautua 2016-2018 syntyneet lapset sekä sellaiset 2017 syntyneet, jotka haluavat muskaritoimintaan päiväkotimuskarin lisäksi. Lukukausimaksu 118€.

KESKIVIIKKO

Forssa 2021 synt. ke klo 15.30-16.15, Jolanta Harstela

Forssa 2021 synt. ke klo 16.15–17.00, Jolanta

Forssa 2018 synt. ke klo 17.00–18.15, Jolanta

TORSTAI

Forssa 2020-2019 synt. to klo 16.15–17.00, Jolanta
Tässä ryhmässä ollaan vanhemman kanssa.
Forssa 2016 synt. to klo 17.00–18.15, Jolanta
Tähän ryhmään tullaan kotoa.

PERJANTAI

Koijärvi 2019-2018 ja 2016 synt. pe klo 14.45-16.00, Heta-Maija
Opetuspaikka on Koijärven koulu-päiväkoti.
Päiväkodissa hoidossa olevat muskarilapset siirtyvät muskariin iltapäivän välipalan jälkeen. Muskarin päättyessä klo 16.00 lapset haetaan kotiin, he eivät voi palata takaisin päiväkotiin. v. 2017 syntyneille järjestetään ilmainen muskari päivähoidon aikana, aamupäivällä ja sen viikonpäivä on vielä avoin. Kotoa tulevat lapsetkin ovat tervetulleita muskariin.

Tammela

Opetuspaikka on Tammelan koulukeskuksessa.

Tammela 2019-2018 synt. ma klo 16.30-17.45, Jolanta Harstela                                          Tässä ryhmässä käydään muskaria ilman vanhempaa.

Tammela 2017-2016 synt. ma klo 17.45-19.00, Jolanta

Jokioinen

Opetuspaikkana on Jokioisten seurakuntatalon päiväkerhon tilat.

Jokioinen 2019-2018 synt. ilman vanhempaa/ vanhemman kanssa, to klo 16.30–17.45, Heta-Maija Halme
Tässä ryhmässä v. 2019 syntyneet lapset ovat aluksi vanhemman kanssa. Tavoitteena on, että lapset käyvät muskaria ilman vanhempaa. Toimimme kuitenkin tilanteen mukaan. V. 2018 syntyneet lapset käyvät muskaria ilman vanhempaa.

Jokioinen 2017–2016 synt. to klo 17.45–19.00, Heta-Maija

Urjala

Opetuspaikka on Urjalan Yhtenäiskoululla.

Urjala 2018 (-2019) synt. ke klo 16.30-17.45, Heta-Maija Halme                                  Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti v.  2018 syntyneille, mutta muutama v. 2019 syntynyt saattaa myös mahtua mukaan.

Urjala 2017-2016 synt. ke klo 17.45-19.00, Heta-Maija

Humppila

Opetuspaikka on Humppilan Päivänpaisteen päiväkoti.

Humppila 2018 (-2019) synt. ti klo 16.15-17.30, Heta-Maija Halme
Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti v. 2018 syntyneille, mutta muutama 2019 synt. lapsi saattaa myös mahtua mukaan. Jos lapsi on hoidossa Päivänpaisteen päiväkodissa vielä klo 16.00, musiikkileikkikoulun opettaja hakee lapsen ulkoilusta ja vanhemmat hakevat lapsen kotiin vasta muskarin päätyttyä klo 17.30.

Humppila 2017-2016 synt. ti klo 17.45-19.00, Heta-Maija

OHJEITA MUSKARILAISTEN HUOLTAJILLE

Lue ohjeet

Ohjeita muskarilaisten huoltajille

Uusi musiikkileikkikoululainen voi käydä muskarissa tutustumassa kaksi kertaa elo-syyskuun aikana, mistä ei vielä veloiteta. Huoltaja sitoutuu maksamaan koko lukukausimaksun, vaikka lapsi lopettaisikin musiikkileikkikoulun kesken lukukauden. Tunti, joka jää saamatta oppilaan poissaolosta johtuen, ei korvata.

Opetukseen tulee osallistua mahdollisimman säännöllisesti. Poissaoloista ilmoitetaan suoraan opettajalle. Tunneille tullaan / tuodaan ja tunneilta lähdetään / haetaan täsmällisesti. Oppilaat ovat opettajan vastuulla vain oppituntien ajan. Lapsi tuodaan muskariin aikaisintaan 10 minuuttia ennen muskarin alkamista. Musiikkileikkikoulutunnin edeltävä aika on opettajan valmisteluaikaa, eikä opettaja ota silloin lapsia vastaan. Vastuu lapsista on vanhemmilla tunnin alkuun asti ja heti tunnin päättymisen jälkeen. Lapset on vakuutettu vain opetustuntien aikana.

Opettajalle tulee ilmoittaa etukäteen, jos joku muu aikuinen kuin vanhempi hakee lapsen musiikkileikkikoulusta. Turvallisuuden, tiedottamisen ja muun yhteydenpidon takia musiikkileikkikoululaista tulisi aina olla hakemassa oma vanhempi.

Opetuskertoja on lukuvuoden aikana yhteensä 34–35. Kertoihin sisältyy mm. kevätjuhlat. Itsenäisyyspäivälle, loppiaiselle ja vapunpäivälle sattuvat tunteja ei korvata.

Musiikkileikkikoulun lopettamisesta ilmoitetaan sähköpostilla omalle opettajalle tai musiikkiopiston toimistoon osoitteeseen kaisa.katajisto@forssa.fi.

Uudet muskarilaiset saavat syksyn aikana omat tunnukset ja salasanat Eepos-järjestelmään, osoite lounais-hame.eepos.fi. Säilyttäkää ne, sillä niiden avulla vanhemmat käyvät itse tekemässä mahdolliset yhteystietojen ym. tietojen muutokset järjestelmään. Vanhempien tehtävänä on huolehtia, että tiedot ovat ajan tasalla. Tunnuksia tarvitaan myös keväällä muskarin jatkoilmoittautumista  varten.

Opettajan poissaolot

Opettajan poissaolosta pyritään tiedottamaan huoltajille mahdollisimman hyvissä ajoin. Musiikkileikkikoulussa lukuvuoden aikana poisjääneitä tunteja pyritään ensisijaisesti korvaamaan opetuskertoina muuna erikseen tiedotettavana ajankohtana (sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan päätös 31.5.2016 § 59). Opettaja saa olla poissa sairauden johdosta 2 kertaa lukukauden aikana, jolloin tunteja ei vielä korvata. Jos opettajan poissaolo pitkittyy, musiikkiopisto pyrkii järjestämään hänen tilalleen sijaisen.

Anna palautetta!

Arvostamme palautettanne musiikkileikkikoulun toiminnasta! Voitte olla henkilökohtaisesti yhteydessä musiikkileikkikoulun opettajiin tai kertoa mielipiteenne ja näkemyksenne sähköpostitse.

Seuraa eteistiloissa olevia ilmoitustauluja. Toiminnasta tiedotetaan myös monisteilla.

Forssa 8.8.2022

Musiikkileikkikoulun opettaja Heta-Maija Halme heta-maija.halme@edu.forssa.fi
Lounais-Hämeen musiikkiopiston apulaisrehtori Terhi Karhumäki terhi.karhumaki@forssa.fi

Musiikkileikki lukukausimaksut

  • vauvat 30 minuuttia  72 € / vauvat 45 minuuttia 108 €
  • 1–3 -vuotiaat 45 minuuttia 108 €
  • 4–6 -vuotiaat 60 minuuttia 113 €
  • 4–6 -vuotiaat 75 minuuttia 118 €

Jos lapsi on muun kuin Forssan, Jokioisten, Tammelan, Urjalan, Humppilan kunnan asukas, on lukukausimaksu 132 €.

Musiikkileikkikoulussa lapsi voi käydä tutustumassa kaksi kertaa elokuun aikana, mistä ei vielä veloiteta. Lukukausimaksut laskutetaan myöhemmin syksyllä. Huoltaja sitoutuu maksamaan koko lukukausimaksun lapsen aloittaessa muskarin, vaikka lapsi lopettaisikin sen kesken lukukauden. Lukukausimaksu on maksettava kevätlukukaudelta, mikäli muskaripaikkaa ei ole irtisanottu ennen edellisen vuoden loppua.

Opetuskertoja lukuvuoden aikana on yhteensä 34 - 35, itsenäisyyspäivästä, loppiaisesta ja vapusta johtuen. Kevätjuhlat sisältyvät opetuskertoihin.