Perusopinnot

Musiikin perusopintoihin hakeudutaan vuosittain järjestettävien sisäänpääsytestien kautta (katso ’Tule opiskelemaan’). Usein opinnot aloitetaan samanaikaisesti koulunkäynnin kanssa, mutta aloitusikä vaihtelee viidestä ikävuodesta teini-ikään asti. Jos oppilas aloittaa opinnot vasta teini-iässä, hän ei välttämättä ehdi suorittaa kaikkia laajan oppimäärän mukaisia opintoja. Jos hänellä on aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja, ne otetaan opinnoissa huomioon. Opiskelu musiikkioppilaitoksissa on nykyään joustavaa ja oppilaan tausta, kyvyt ja voimavarat huomioivaa. 

Pääpaino opinnoissa on oman pääinstrumentin ”haltuun otto”: keskeisten teknisten ja musiikillisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Harjoittelemaan oppiminen ja säännölliseen harjoitteluun totutteleminen ovat olennaisia taitojen kartuttamiseksi. Opintojen edetessä ja tehtävien vaikeutuessa myös harjoittelun määrä ja intensiteetti lisääntyvät.

Heti, kun taidot sallivat, oppilas  voi alkaa soittaa yhdessä muiden kanssa. Soittotunneilla ollaan opettajan kanssa kaksistaan, kotona harjoitellaan yksin – yhteissoitto tuo musiikin opiskeluun ’yhdessä tekemistä’. Yhdessä toimiessa opitaan huomioimaan, kuuntelemaan ja arvostamaan toisia, ja hyväksymään erilaisuutta. Opitaan jokaisen elämässä  tärkeitä sosiaalisia taitoja. Musiikkia koetaan ja eletään yhdessä. Mukavia kokemuksia ja elämyksiä saadaan myös kuorossa tai lauluyhtyeessä, joihin voi liittyä heti opistoon tullessa. 

Opinto-ohjelmaan sisältyy myös musiikin hahmotusaineita (teoria, säveltapailu, harmonia, musiikintuntemus), joiden myötä – kuten nimikin kertoo – opitaan hahmottamaan itse soitettua ja laulettua, kuultua ja kirjoitettua musiikkia. Musiikintuntemuksen opintojaksolla opitaan tuntemaan musiikin historiaa ja tunnistamaan musiikin eri tyylejä. Pop-jazz -oppilaille on tarjolla afro-amerikkalaisen musiikin perusteiden ja tuntemuksen opetusta. 

Vaiheita tai portaita

Perusopintojen parissa vietetään useita vuosia. Opinnot jaetaan eri vaiheisiin, joita aiemmin kutsuttiin tasoiksi, nykyään vaikkapa portaiksi. 

Meidän opistossamme opinnot jaksotellaan kolmeen perusportaaseen. Syventävät opinnot ovat porras neljä. Yhdellä portaalla viivytään kaksi tai kolme vuotta. Kun kullekin vaiheelle tavoitteeksi asetettu tietotaito on saavutettu, oppilas antaa näytön senhetkisestä osaamisestaan. 

Osaamisen näyttö tarkoittaa tiettyjen kriteerien mukaan valmistettua soitto-ohjelmaa. Näyttö jakautuu tekniseen ja taiteelliseen osioon. Tekniseen osioon sisältyy teknistä osaamista osoittava kappale tai kappaleita, asteikkosoittoa ja valmistettava omaksumistehtävä –  taiteelliseen osioon erilaisia, eri tyylisiä kappaleita. Tehtävät vaikeutuvat vaiheelta seuraavalle siirryttäessä. Taiteellinen osio soitetaan mielellään konsertinomaisessa tilaisuudessa, tekninen luokassa. Oppilaan oman opettajan kollegat antavat soittonäytteistä suullista ja kirjallista palautetta. Numeroarviointia ei enää nykyään käytetä.